Människorna

Alectas utveckling har alltid drivits framåt av de människor som arbetat med och för bolaget. Lojala tjänstemän som ofta ägnat större delen av sitt yrkesliv åt pensioner. Alecta har också genom sin verksamhet haft betydelse inte bara för de som har sin försäkring hos bolaget, utan även för andra genom sina innovativa lösningar och framsynta tänkande. 

1910–1929

När SPP bildades fanns det gott om pionjärer i verksamheten. Från arbetsgivarna sida spelade direktör K. A. Wallenberg och generalkonsul Olof Söderberg framträdande roller. Dels som arkitekter till SPP, dels som finansiella garanter. Trots att männen dominerade på arbetsmarknaden vid den här tiden, fanns det en hel del kvinnor som satte sin prägel på SPP.

1930–1959

Fram till 1950-talet ökade antalet anställda hos SPP betydligt vilket också återspeglar tjänstemannakårens utveckling. Andelen tjänstemän av antalet sysselsatta i industrin ökade från 2 procent år 1900 till 15 procent 50 år senare.

1942, när SPP fyllde 25 år, fanns 121 anställda uppdelade på anskaffningsavdelningen, försäkringsavdelningen, räkneavdelningen, ekonomiavdelningen, fondberäkningsavdelningen och sekretariatet. SPP sysselsatte dessutom ett tjugotal extraanställda samt ett tjugotal kontorsynglingar och kontorsbud. Dessa räknades alltså inte in bland de anställda.

Efter andra världskriget tog tjänstemannasamhället fart på riktigt. Det märktes också på antalet anställda hos SPP. Vid utgången av 1950-talet hade antalet anställda mer än fördubblats jämfört med 1942.

1960–1989

Från 1960-talet och framåt ökade levnadsstandarden i Sverige dramatiskt. Vi fick bättre bostäder, kunde konsumera mer och blev allt äldre. Pensionärernas livssituation och inte minst åldrandet var frågor som SPP kom att intressera sig särskilt för.

1990–1999

Under 1990-talet blev hälsa ett allt viktigare område för SPP. År 1997 etablerades Hälsa som ett eget affärsområde hos SPP. Syftet med det var att underlätta för företagen att ta ansvar för de anställdas hälsa. Bättre hälsa hos de anställda innebar både piggare pensionärer och friskare anställda medan de fortfarande arbetade. Ett annat viktigt område var att kommunicera bättre med kunderna. Att skriva begripligt skulle inte bara öka förtroende för SPP, det sparade både tid och pengar åt såväl SPP som kunderna.

2000–

På en konkurrensutsatt marknad blev kommunikationen med kunderna allt viktigare för Alecta. Att kunna tala så att folk förstår och intresserar sig för sin pension skulle stärka Alectas varumärke och bidra till affären.