Om sajten

Centrum för Näringslivshistoria har på uppdrag av Alecta producerat denna webbsida.

Sajtens innehåll bygger på det stora historiska arkiv som Alecta, tidigare SPP, deponerat på Centrum för Näringslivshistoria. Arkivet består av över hundratals meter med handlingar, hundratusentals bilder, filmer, ljudfiler, trycksaker, marknadsföringsmaterial, tidningar och andra dokument. Allt är insamlat, ordnat och förtecknat av arkivarier vid Centrum för Näringslivshistoria.

Sajten lanserades i mars 2017.

Copyright:
Centrum för Näringslivshistoria och Alecta

Projektteam Centrum för Näringslivshistoria
Karin Jansson Myhr, redaktör och skribent
Bodil Hasselgren, arkivresearch, skribent och bildredaktör
Martin Månson, bild- och mediaimport
Anders Sjöman, projektledare

Teknisk plattform och formgivning:
Byggd i WordPress av webbyrån Triggerfish.

Bilder och filmer:
Alecta och respektive upphovsrättsinnehavare
Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Användning

Verksamma inom Alecta får i arbetet använda material från denna webbplats. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör Alecta eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Den som inte arbetar inom Alecta och vill använda något av materialet på webbplatsen i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria för tillstånd.

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se eller
www.naringslivshistoria.se