2000–

Finanskris och ännu mer konkurrens

Den 1 februari 2001 bytte SPP namn till Alecta. Detta efter att dotterbolagen SPP Liv och SPP Fonder sålts till Handelsbanken tillsammans med varumärket.

Omvärlden präglades under det nya seklets första år av stor finansoro och flera finanskriser följde. Alecta lyckades dock återigen visa att verksamheten var uthållig och tillräckligt hållbar för att klara allvarliga ekonomiska kriser.

Men det var inte bara finanskriser som Alecta hade att brottas med. Arbetsmarknadens parter förhandlade fram ett nytt ITP-avtal som fick till följd att ännu mer av Alectas verksamhet utsattes för konkurrens. Alecta behövde en ny strategi och en ny vision: att bli världens effektivaste kapitalförvaltare.

Parter i samverkan

Några år in på 2000-talet är kollektivavtal inte längre en självklarhet. Allt fler arbetar som frilansare eller egenföretagare, och bestämmer över sin egen pension. Båda frågorna påverkar Alecta. Samtidigt har etik, hållbarhet och ägarstyrning blivit en allt viktigare fråga för både organisationer och företag.

Pensioner i fokus

SPP hade genom sina dotterbolag SPP Liv och SPP Fonder blivit en allvarlig konkurrent till livbolagen. Det försatte SPP:s arbetsgivarrepresentanter i en besvärlig sits. Ett bolag som i princip hade monopol på tjänstepensioner skulle inte konkurrera på den öppna marknaden. Så SPP såldes – och med det varumärket. I stället föddes Alecta som ett renodlat tjänstepensionsbolag. Samtidigt tog en ny ITP-plan form, som konkurrensutsatte ännu större delar av Alectas verksamhet.

Människorna

På en konkurrensutsatt marknad blev kommunikationen med kunderna allt viktigare för Alecta. Att kunna tala så att folk förstår och intresserar sig för sin pension skulle stärka Alectas varumärke och bidra till affären.