1960–1989

Rekordår och avreglering

I Sverige gick industrin fortfarande för högvarv under 1960-talet. Men rekordåren tog ett abrupt slut i början av 1970-talet. Oljekrisen utlöste en internationell lågkonjunktur och i Sverige urholkade den tvåsiffriga inflationen löner och pensioner. Den tidigare så framgångsrika svenska industrin tvingades omstrukturera sig på grund av den internationella konkurrensen. Det drabbade särskilt textilindustrin och varvsnäringen.

Men konjunkturen skulle återigen vända uppåt. Speciellt efter att Sverige devalverat den svenska kronan i flera etapper. Många branscher började avregleras, som taxi, energi, tv och telefoni. Så även kapitalmarknaden. Börsen blev en glödhet och senare överhettad arena för banker, försäkringsbolag och den enskilda individen. ”Alla” ville vara yuppisar eller finansvalpar.

När ATP infördes inleddes en ny era för SPP med en helt annan roll. Tidigare hade SPP sett sig som innovatörer på pensionsområdet. Nu skulle företaget i stället administrera en pensionsplan – ITP-planen – som arbetsmarknadens parter förhandlade fram.

Parter i samverkan

Efter att ATP införts fick SPP en ny roll och arbetsmarknadens parter – SAF och fackförbunden – tog ledningen över verksamheten. SPP hade inte längre kontroll över pensionsplanerna, utan pensionerna förhandlades i stället fram parterna emellan. Från 1970-talet ingick pensionen som en tvingande del i kollektivavtalet och alla anställda fick del av den.

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare var inte längre lika smärtfritt som när SPP bildades. Särskilt under det konfliktfyllda 1970-talet hade de svårt att komma överens. Men relationerna fortsätter att vara frostiga.

Pensioner i fokus

Efter att ATP införts behövde privattjänstemännens pensionslösning göras som. Resultatet blev ITP-planen, Industrins tilläggspension. Alltfler anslöt sig till planen som slutligen kom att ingå i tjänstemännens kollektivavtal.

1970-talets höga inflation satte hård press på SPP:s kapital och bolaget var ett tag riktigt illa ute. För SPP:s kapitalförvaltning förbyttes dock de dåliga tiderna mot betydligt gladare dagar under 1980-talet. SPP fick nu betydligt större frihet att placera pensionspremierna. Men det var inte bara SPP som fick större frihet. Tjänstemännen började få rätt att bestämma själva över hur deras premier skulle förvaltas.

Människorna

Från 1960-talet och framåt ökade levnadsstandarden i Sverige dramatiskt. Vi fick bättre bostäder, kunde konsumera mer och blev allt äldre. Pensionärernas livssituation och inte minst åldrandet var frågor som SPP kom att intressera sig särskilt för.