Tjänstepension inte längre en självklarhet

Under 2000-talet har det blivit möjligt för fler och fler grupper att välja Alectas pensionslösningar. Alecta har efter 100 års verksamhet fler försäkrade tjänstemän än någonsin. Men arbetsmarknaden håller också på att förändras så att allt fler själva måste ansvara för sin tjänstepension.

Att fler och fler omfattas av Alectas pensionslösning beror inte bara på att de avtalade pensionssystemen blivit valbara. Såväl privat anställda arbetare som kommunalt och statligt anställda kan sedan några år tillbaka välja Alectas fonder för sin pension. Tillväxten beror också på att andelen tjänstemän ökat och fortsätter att öka – samtidigt som andelen arbetare minskar. Antalet medlemmar inom LO är numera färre än TCO:s och Sacos medlemmar tillsammans.

Samtidigt som antalet tjänstemän ökar, pågår andra förändringar på arbetsmarknaden som innebär att färre tjänstemän omfattas av de avtalade pensionslösningarna. Det har till exempel blivit vanligare att företag inte tecknar kollektivavtal. Den automatiska kopplingen till ITP-planen har därför försvunnit för många tjänstemän.

Alectas grundidé ratas

Utländska företag verksamma i Sverige avstår också tämligen ofta från att teckna kollektivavtal. Ibland erbjuder de här företagen någon form av alternativ med egna pensionslösningar. Ibland får de anställda själva placera en viss procent av lönen. Men det kan också vara så att företagen inte erbjuder någon tjänstepension alls. Det extra pensionstillskottet, som varit Alectas grundsten under alla år, uteblir. Det som återstår är enbart den statliga pensionen förutom eventuella privata pensionsförsäkringar.

Egenföretagande har också blivit vanligare under senare år. Oavsett formerna för företagandet betyder det att den enskilde själv måste betala sina sociala avgifter – och extra pensionsinbetalningar.

  • Dela