Tjänstemän och arbetsgivare bildar SPP tillsammans

Det var i värmländska Munkfors som brukstjänstemännen först började prata om att bilda en pensionskassa. De vände sig till arbetsgivarna med sina förslag, och fick gehör. Detta skedde i stort samförstånd, att söka konflikt var otänkbart.

På hösten 1906 hade tjänstemännen från Uddeholms Bruk och Munkfors Bruk samlats i ordenshuset i Munkfors för kamratfest. En av tjänstemännen undrade om det inte var dags att börja prata om pensioner. Under kvällens gång bildade tjänstemännen en kommitté för att arbeta med pensionsfrågan. Detta skulle bli det första steget mot att bilda SPP, Sveriges Privatanställdas Pensionskassa.

Tjänstemännen var vid den här tiden inte organiserade i någon facklig rörelse. Men tre år senare, 1909, bildade de organisationen Svenska brukstjänstemannaföreningen (SBF). Syftet med organisationen var att föra fram frågan om pensioner till arbetsgivarna. Lösningen skulle ske i samförstånd. Tjänstemännen fungerade ofta som arbetsgivarens förlängda arm, så någon konflikt var det inte tal om. Axel Wahlberg, vd på Fagersta Bruk, blev SBF:s ordförande, och utnyttjade sitt stora kontaktnät för att lobba för pensionsfrågan, t ex hos Olof Söderberg som var ordförande på Fagersta Bruk

Pensioner diskuterades också hos arbetsgivarna eftersom även de insåg fördelarna. Genom att erbjuda trygga pensioner blev företagen attraktiva för tjänstemännen. Tryggheten i de oantastbara pensionerna ökade också rörligheten på arbetsmarknaden. [Läs mer om vad oantastbara pensioner innebär.]

Industriförbundet, handelskamrarna och tjänstemännen överens

År 1910 bildade flera branschorganisationer Sveriges Industriförbund, som tog upp frågan om pensioner. Året därpå tillsatte Industriförbundet tillsammans med Sveriges handelskamrar en kommitté för att arbeta fram ett förslag till pensioner. Till ordförande i kommittén valdes Knut Agathon Wallenberg, verkställande direktör för Stockholms Enskilda Bank.

År 1916 hade Industriförbundet och handelskamrarna kommit fram till ett färdigt förslag på hur pensionen kunde konstrueras. Brukstjänstemännen ställde sig också bakom förslaget.

För att hantera den kassa som skulle administrera pensionerna bildades Sveriges Privatanställdas Pensionskassa – SPP. Internt kallades företaget länge bara för ”kassan”. Den skulle ledas av en generalförsamling, överstyrelse och styrelse. Redan från början ingick representanter från arbetstagarna i överstyrelsen. Dess första ordförande blev K. A. Wallenberg. Den 24 mars 1917 godkändes SPP:s stadgar av Socialstyrelsen och därför brukar detta datum räknas som bolagets födelsedag.

 

  • Dela