Störst i Sverige på aktier

1980-talet utvecklade sig till ett exceptionellt årtionde för alla som sysslade med kapitalförvaltning. Kapitalmarknaden släpptes fri och staten uppmuntrade handel och sparande i aktier. Börsen slog rekord på rekord. SPP fick allt större frihet att placera sina medel och var vid slutet av 1980-talet landets största aktieägare.

Fram till 1985 fick SPP fortfarande inte förvalta sitt kapital på det sätt man ansåg bäst. Placeringsplikten som avskaffades detta år innebar att staten tvingade SPP att köpa statliga obligationer till överpris. Enligt lagen måste 90 procent av SPP:s fonderade försäkringar placeras i obligationer och trygga inteckningslån i fast egendom eller tomträtt. Resterande 10 procent fick placeras friare, dock inte i aktier. När det gällde överskottsfonderna hade SPP större frihet eftersom även placeringar i aktier tilläts.

Detta skulle förändras dramatiskt under andra halvan av 1980-talet. Placeringsplikten avskaffades, kapitalmarknaden avreglerades och valutaregleringarna försvann. Nu gick det undan. Handeln i aktier ökade i raketfart. Under årtiondet steg Stockholmsbörsen med över 1 000 procent.

Aktier ökar men obligationer fortfarande störst

År 1987 tog Thor Marthin över som finanschef på SPP efter Krister Herzten som tidigare utsetts till vd för SPP. Då hade SPP tillsammans med AMF, som SPP förvaltade kapitalet åt, hunnit bli Sveriges största privata aktieägare. Dessutom var SPP en av de första fastighetsägarna i landet. Börsvärdet på SPP:s aktier låg hösten 1987 på 20 miljarder kronor. SPP var också en av de största långivarna till näringslivet. Vid sidan av att förvalta pensionerna såg SPP det också som sin uppgift att stimulera näringslivets investeringsverksamhet.

SPP:s största aktieinnehav var i Volvo, därefter Asea och SE-banken. Trots den stora aktieportföljen var SPP:s tillgångar fortfarande till största delen placerade i obligationer. Aktier utgjorde bara 16 procent av innehavet. Men målet var att på sikt öka andelen aktier.

Utvecklingen innebar också att SPP:s finansavdelning växte i rask takt. I början av 1980-talet arbetade bara en handfull personer där. År 1987 hade avdelningen runt 70 medarbetare.

Enligt Thor Marthin ägnade sig SPP inte åt några klipp på börsen. Placeringarna måste vara långsiktiga och säkra så att SPP kunde uppfylla sitt löfte till pensionärerna.

  • Dela