Storaffär med Handelsbanken när SPP Liv säljs

Strax före jul år 2000 blev jätteaffären mellan Handelsbanken och SPP klar. Handelsbanken köpte SPP:s konkurrensutsatta verksamheter SPP Liv och SPP Fonder för drygt 7 miljarder kronor. I affären ingick också varumärket SPP.

SPP Liv och SPP Fonder hade sedan 1997 konkurrerat med andra liv- och försäkringsbolag på den konkurrensutsatta pensionsmarknaden. Det vill säga pensioner som låg utanför ITP-systemet. För SPP var det ett strategiskt viktigt sätt att bredda verksamheten. Vem visste hur länge SPP skulle få ha kvar uppdraget att förvalta ITP-pensionerna?

För SPP hade detta blivit ett mycket framgångsrikt drag. Men försäkringsbolagen började knorra om snedvriden konkurrens. Arbetsgivarnas representanter i SPP hamnade i en knivig sits. De konkurrerade med sina egna medlemmar.

Verksamheten måste renodlas

Styrelsen beslöt att renodla verksamheten, även om arbetstagarnas representanter till en början stretade emot. Det fungerade inte längre att driva en verksamhet med ensamrätt, det vill säga ITP-uppdraget, sida vid sida med en konkurrensutsatt verksamhet. SPP Liv och SPP Fonder måste säljas, och SPP återgå till att enbart arbeta med pensionerna inom ITP-planen. Omedelbart efter att SPP:s planer blivit offentliga i april 2000 började hugade spekulanter att höra av sig. Någon månad senare bestod spekulantlistan av 15–20 namn.

Ett av skälen till det stora intresset var att SPP Liv och SPP Fonder lyckats mycket bra i det nya pensionssystemet. När PPM-valet infördes var det många som valde att placera sina pengar hos just SPP. Dessutom var varumärket SPP väl känt på arbetsplatserna. Namnet och varumärket ingick nämligen i affären.

I september 2000 bjöds bolaget formellt ut till försäljning. Flera av Nordens stora försäkringsbolag var intresserade, bland annat finska försäkringsbolaget Sampo. Den nordiska banken Nordea var en annan spekulant. De två högsta buden kom från Handelsbanken och Länsförsäkringar. Det blev Handelsbanken som tog hem affären, till ett pris av 7,1 miljarder kronor. I och med förvärvet blev Handelsbanken Liv Sveriges största livbolag. Affären gjordes upp strax före jul 2000. SPP måste nu hitta ett nytt namn på sitt bolag eftersom det över 80 år gamla varumärket SPP numera tillhörde Handelsbanken.

  • Dela