Pensionsekonom förtydligar pensionen

För många är pensioner både komplicerade och tråkiga att prata om. Men så behöver det inte vara. År 2005 anställde Alecta sin första pensionsekonom med uppdrag att klargöra krångliga samband för en bredare allmänhet.

Alectas första pensionsekonom hette Eva Adolphson och rekryterades från Länsförsäkringar Liv där hon arbetade som välfärdsanalytiker. Hon hade tidigare arbetat som rådgivare på Konsumenternas Försäkringsbyrå. År 2002 utsågs hon till årets pensionsspecialist av Nätverket för pensionsspecialister, NPS.

Eva Adolphsons uppgift på Alecta skulle bli att arbeta med analys av pensions- och försäkringsfrågor och utifrån dessa klargöra samband för en bredare allmänhet. Hon skulle också fungera som fristående talesperson i frågor som rörde pensioner.

I början av 2006 började pensionsekonomen skicka ut ett eget nyhetsbrev – Trygghetsdebatt. Med nyhetsbrevet ville Eva Adolphson och Alecta bidra till att öka den synliga delen av ”isberget” genom att regelbundet analysera området. Med isberget menade hon att tjänstepensionen kan liknas vid ett isberg där endast en mycket liten del är synlig.

Eva Adolphsons menade att kunskaperna om tjänstepension i allmänhet var mycket låga och att många inte kände till att tjänstepensionen förhandlades fram mellan arbetsmarknadens parter och reglerades i kollektivavtal. Många blandade dessutom ihop den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat pensionssparande. Alecta hade gett undersökningsföretaget Ipsos i uppdrag att undersöka vad de privatanställda tjänstemännen kände till om sina pensioner. Det visade sig att 60 procent inte visste vad som ingick i tjänstepensionen. Det fanns uppenbarligen stora kunskapsluckor för en pensionsekonom att fylla igen.

”Vem tjänar på krångliga pensioner?”

I augusti 2007 presenterade Alecta rapporten Vem tjänar på krångliga pensioner?. Rapporten var författad av Eva Adolphson tillsammans med Jonas Hellman, samhällsanalytiker från undersökningsföretaget United Minds. I rapporten visade de genom mätningar hur låga kunskaper spararna hade om sina pensioner. Författarna presenterade också fem åtgärder för att göra pensioner mindre krångliga. Året därpå belönades Eva Adolphson och rapporten med en hedersutmärkelse från Pensionsakademin. Enlig motiveringen hade hon ”under många år framgångsrikt och med stor entusiasm bedrivit pensionsinformation på bred front”.

Eva Adolphson var också en av eldsjälarna i nätverket Gilla din ekonomi, ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar om privatekonomisk folkbildning. Hon ägnade många timmar åt att föreläsa om pensionsfrågor för personal- och ekonomistudenter på landets högskolor. Eva Adolphson gick i pension 2016, men rollen som pensionsekonom finns fortfarande kvar på Alecta.

  • Dela