Nya SPP-bolag i konkurrens om kunderna

När SPP Liv bildades 1997 var det med ett tydligt syfte: att konkurrera med andra försäkringsbolag inom pensionsförsäkringar. Det blev ett lyckat drag och bolaget fick stora framgångar som kapitalförvaltare. Så stora att det blev problem för arbetsgivarnas representanter i SPP.

I början av 1996 inledde SPP en stor omorganisation. En del i detta var att bilda ett nytt livförsäkringsbolag – SPP Liv. Avsikten med bolaget var att stärka SPP:s roll som arbetsplatsens försäkringsbolag. Genom att samarbeta med SPP Liv skulle företagen kunna erbjuda sina anställda kompletterande försäkringar billigare och bekvämare än hos SPP:s konkurrenter.

SPP hade sedan uppbrottet från Trygg-Hansa ett annat dotterbolag inom området – SPP Fritt Val. Detta bolag kom att ingå i det nya SPP Liv. När SPP Liv bildades delades SPP:s olika verksamheter upp. Uppdraget att förvalta ITP-pensionen för SAF och Privattjänstemannakartellen PTK placerades i en annan division.

Som komplement till SPP Liv bildades också dotterbolaget SPP Fonder. Det skulle komplettera koncernens eget sortiment med nya fonder, inte minst i utlandet.

Lyckas för bra i PPM-valet

SPP Liv och SPP Fonder lyckades särskilt bra när PPM-valet infördes 2000. PPM-valet var ytterligare ett steg för arbetstagarna att själva välja hur pensionen skulle placeras. Nu gällde det den statliga pensionen. Av den summa som avsattes för pension fick den enskilda löntagaren själv välja vilka fonder som 2,5 procent av beloppet skulle placeras i. Vid det första PPM-valet valde 10,8 procent av de aktiva väljarna SPP Fonder.

Men nu började arbetsgivarrepresentanterna i SPP – Svenskt Näringsliv – att ifrågasätta SPP Liv och SPP Fonder. SPP hade blivit en alltför svår konkurrent till de övriga liv- och fondbolagen som var medlemmar i Svenskt Näringsliv. Arbetsgivarna menade att konkurrensen blev skev. Lösningen blev att renodla verksamheten. SPP Liv och SPP Fonder måste säljas.

  • Dela