Jakten på ett nytt namn

När SPP Liv och SPP Fonder såldes till Handelsbanken ingick också det över 80 år gamla varumärket och namnet SPP. Bolaget måste därför snabbt hitta ett nytt namn.

Affären mellan SPP och Handelsbanken genomfördes i december 2000 och i februari 2001 måste företaget ha ett nytt namn. Arbetet med det nya namnet inleddes tidigare än så under ledning av SPP:s informationsdirektör Cecilia Schön Jansson.

Till en början arbetade man efter tre spår: ett namn som beskrev verksamheten, ett namn som hade samband med bokstäverna ITP eller ett rent fantasinamn. Namnet måste gå att skydda och registreras för en domän på internet. Det måste också fungera internationellt utan att märkliga språkliga tolkningar uppstod. Flera olika namn testades i olika kontrollgrupper.

Outtröttliga Alecta

Det blev slutligen ett fantasinamn – Alecta. Namnet kommer från Alekto som i den grekiska mytologin betyder ”den oeftergivliga, den outtröttliga”. Det namnet uppfyllde alla kraven och gav inga negativa reaktioner i kontrollgrupperna.

Det var dock inte helt enkelt att förklara namnbytet för kunderna. SPP fanns kvar, men ägdes av en bank. Alecta var ett nytt namn men med en befintlig verksamhet.

 

  • Dela