ITP-planen blir premiebestämd

Tjänstepensionen hade ända sedan SPP grundades varit förmånsbestämd. Men i och med den nya ITP-planen som trädde i kraft 2007 blev den i stället premiebestämd. Pensionernas storlek avgjordes nu av hur bra kapitalförvaltarna lyckades.

Efter många års förhandlingar kom PTK och Svenskt Näringsliv år 2006 överens om en ny ITP-plan som skulle gälla tjänstemän födda 1979 eller senare. Planen kallades för ITP1 och den stora nyheten var att all pension enligt den planen var premiebestämd. Det innebar att pensionen utgick från den inbetalade premien som sedan förvaltades. Om kapitalförvaltarna gjorde ett bra jobb blev också pensionen hög. Gjorde de ett dåligt jobb blev pensionen lägre. Den nya planen innebar därför både möjligheter och risker för de försäkrade.

Premien som arbetsgivaren betalade var 4,5 procent på löner upp till 7,5 basbelopp, vilket då motsvarade 333 750 kronor, ungefär lika mycket som idag 2017. På lön över den summan betalade arbetsgivaren 30 procent i premie.

De tjänstemän som fick ITP1 fick också bestämma helt själva vem som skulle förvalta kapitalet.

Infekterade förhandlingar

Det var främst arbetsgivarna som ville införa premiebaserad pension, medan arbetstagarna genom PTK ville behålla den förmånsbaserade pensionen. Enligt den fick den försäkrade en garanterad procentsats av slutlönen i pension, oavsett hur kapitalförvaltningen lyckades. Förhandlingarna mellan SAF och PTK som inleddes redan i slutet av 1990-talet blev långdragna och infekterade.

För Alecta innebar det också en stor osäkerhet. Om pensionen blev premiebestämd blev den också enklare att konkurrensutsättas. Och om alla försäkrade fick välja kapitalförvaltare själv, fanns det då utrymme för något Alecta i framtiden?

Först 2006 kom SAF och PTK överens. Resultatet blev då att ITP1 infördes, där all pension var premiebestämd. Inom ITP2, som omfattade alla som födda före 1979, blev pensionen fortfarande förmånsbestämd.

  • Dela