Hundraåriga pensionärer

Svenskarna blir allt äldre. Medellivslängden har ökat dramatiskt under 1900-talet. I början av förra seklet låg den runt 50 år, nu är den över 80 år. I Sverige blir också allt fler riktigt gamla och håller sig vitala. SPP kunde redan 1966 fira sin första hundraåriga pensionär.

SPP:s allra första hundraåring hette Hilda Sköldén. Hon uppvaktades på sin bemärkelsedag av SPP med blommor och en pläd att svepa om axlarna. Och med förhoppningar att få betala ut pension till henne länge än.

Fem år senare, 1971, blev Emilia Halén SPP:s andra hundraåriga pensionär genom tiderna. Även hon uppvaktades med blommor och lyckönskningar om många ytterligare pensionsår.

En annan hundraåring uppmärksammades i tidningen Aktuellt från SPP 1978. Det var ingenjören Per Håkansson i Fagersta som tillbringat större delen av sitt yrkesliv på Fagersta Bruk. Han anställdes där 1907 och hade vid ordinarie pensionsålder 1943 befattningen chef för manufakturavdelningen som omfattade rördrageri, linslageri, tråddrageri och sågbladsverksamhet. Men han gick inte i pension. I stället anställdes han på nytt i en speciell befattning hos Fagersta, som först och främst bestod i att han såg till att nya maskiner kom i drift. Detta jobbade han med i ytterligare tio år fram till 75 års ålder.

I stället för att njuta lata pensionärsdagar inledde Per Håkansson en ny karriär, som fiolbyggare. Vid sitt hundrade år arbetade han på sitt 16:e instrument, och hade fler beställningar liggande.

God standard hos SPP:s pensionärer

I slutet av 1990-talet genomförde SPP en undersökning av sina pensionärers levnadsstandard. I undersökningen ingick personer som hade ITP-pension och var i åldrarna 60–75 år.

Undersökningen visade att ITP-pensionärerna i stort sett mådde bra, var aktiva och hade en förhållningsvis god ekonomi. De hade också bättre utbildning, hälsa och ekonomi än andra grupper av svenska pensionärer i samma åldersgrupp. De flesta pensionärer i undersökningen bodde i radhus eller villa, de levde tillsammans med en partner och ägde bil. Av pensionärerna i gruppen 60–64 år hade 48 procent en dator i hemmet som de skötte sin ekonomi med. Detta var 1998, ett år efter att SPP lanserat sin första hemsida!

  • Dela