Hedersdoktor i åldrande

Den 15 mars 1979 utsågs SPP-medarbetaren Carl Ström till filosofie hedersdoktor vid Uppsala Universitet. En utmärkelse han fick för sina insatser inom åldersforskningen.

Carl Ström var från början försäkringsmatematiker och kom till SPP:s fondberäkningsavdelning 1930. Det var hans allra första arbetsplats och han arbetade på SPP under hela sitt yrkesliv. Det var mycket hans förtjänst att SPP införde hålkortstekniken så pass tidigt i kontorsarbetet och sedan fortsatte att följa utvecklingen inom den framväxande datatekniken. Carl Ström blev så småningom administrativ chef på SPP.

År 1969 lämnade Carl Ström sitt chefsjobb för att börja arbeta med SPP:s långsiktiga planering. Han hade ett stort socialt engagemang och hans stora intresse var hur människor skulle kunna få arbeta vidare med lämpliga arbetsuppgifter även efter den normala pensionsåldern.

Internationell uppmärksamhet

I ett samarbete med Stiftelsen Wenner-Gren Center bildade SPP ”Arbetsgruppen för Studiet av de Äldres Problem”. Tillsammans med professor Yngve Zotterman tog Carl Ström initiativ till ett tjugotal symposier inom olika områden som berörde de äldres situation. Det blev också ett stort antal böcker och rapporter. Verksamheten uppmärksammades även internationellt.

Ett av de första symposierna hade rubriken ”Pensionering och sysselsättning – aktivering av äldre”. Under symposiet redogjorde Carl Ström för befolkningsutvecklingen i Sverige och vilken betydelse den skulle få för belastningen på välfärdssamhället. Antalet åldringar ökade starkt och trenden bara fortsatte.

  • Dela