Förebyggande hälsovård

År 1997 gjorde SPP en ordentlig satsning på hälsa och hälsoupplysning. Under året bildades det nya affärsområdet Hälsa som skulle arbeta med preventiva åtgärder för att förhindra långvariga sjukskrivningar.

År 1997, samma år som företaget fyllde 80 år, inrättade SPP det nya affärsområdet Hälsa. Ansvarig för detta projekt var Birgitta Rolander som tidigare ansvarat för SPP:s utvecklingsarbete inom hälsa och rehabilitering. Syftet med det nya affärsområdet var i första hand att arbeta preventivt mot företagen. Genom att erbjuda olika tjänster inom sjukförsäkring, rehabilitering och prevention ville SPP underlätta för företagen att ta ansvar för sina anställdas hälsa. Genom förebyggande arbete kunde man förhindra onödigt mänskligt lidande, samtidigt som det blev lönsamt för företagen.

Tanken bakom det nya affärsområdet och tjänsterna grundade sig i samhällsutvecklingen. SPP menade att de generella socialförsäkringssystemen var på väg att försvagas och urholkas. Detta skapade nya behov hos dem som behövde vård och behandling. Dessutom behövde arbetsgivarna ta ett större hälsoansvar för sina anställda.

Stöd till viktig forskning

En del i uppdraget för det nya affärsområdet var att skapa samarbeten med arbetsgivare och forskare, skapa opinion i trygghetsfrågor och arrangera seminarier i hälso- och omtankefrågor.

Samarbetet med forskare var långt ifrån något nytt för SPP. År 1954 instiftade SPP en fond för medicinsk forskning. Fonden skulle stödja undersökningar av sådana invalidiserande sjukdomar som var vanliga hos SPP-försäkrade. Under 1954 och 1955 bidrog SPP med sammanlagt 100 000 kronor till hjärtforskningen. En av forskarna som fick ta del av stödet var dåvarande medicine doktor Gunnar Biörck, som senare utnämndes till professor och ansågs som en av sin tids främsta hjärtspecialister.

  • Dela