Alecta klarar finanskriserna

Under 2000-talets inledning avlöste finanskriserna varandra. Först IT-bubblan, sedan den amerikanska bolånekrisen och därefter skuldkrisen i Grekland. Alla satte de press på Alectas kapital. Men Alecta visade återigen att bolaget kunde rida ut en ekonomisk kris – precis som företaget lyckats med i 100 år.

I slutet av 1990-talet var IT-branschen glödhet. Investerare betalade rena fantasipriser för aktier i nystartade och hajpade bolag som ännu inte visat en krona i vinst. Börskursen rakade även i höjden för ett gammalt etablerat IT-bolag – Ericsson – som före krisen ensamt stod för 40 procent av Stockholmsbörsens värde.

Slutligen sprack bubblan. Mängder av bolag gick i konkurs och börsen störtdök. Affärsvärldens generalindex föll med 37 procent under 2002 och Ericssons aktie rasade med 85 procent. En av de stora aktieägarna var Alecta. Det krävdes radikala åtgärder. Under nya vd:n Staffan Grefbäcks ledning genomförde Alecta en genomgripande omläggning av förvaltningens inriktning med absolut avkastning som mål. Förvaltarna behövde därmed inte snegla på index utan kunde välja de papper som de trodde gav bäst avkastning. Syftet var att minska känsligheten för marknadens svängningar. Andelen aktier i portföljen minskade med 15 procentenheter till 27,7 procent vid årsskiftet 2002/2003.

Lehman-kraschen 2008

Några år efter att IT-bubblans effekter avtagit och ekonomin gått in i en lugnare fas var det dags för nästa kris. Under sommaren 2007 började det gunga på den amerikanska bolånemarknaden. Banker och bostadsinstitut hade lånat ut alltför mycket pengar till alltför många utan säkerhet. Hösten 2008 gick investmentbanken Lehman Brothers omkull och krisen spred sig som en löpeld över resten av världen. Alecta beslutade, liksom många andra finansinstitut, att minimera sina risker.

Försäkringsbolagen sålde ut mängder med aktier vilket gjorde att värdet på dem sjönk ännu mer. Detta i sin tur påverkade värdet på Alectas tillgångar. När försäkringsbolagen sedan i stället ville köpa långa obligationer medförde den ökade efterfrågan att räntan sjönk, vilket också påverkade värdet på Alectas tillgångar.

Skuldkrisen i Grekland

Efter att marknaden stabiliserats något stod kris nummer tre för dörren. Grekland ekonomiska bekymmer och problem med att betala den stora statsskulden påverkade ekonomin i hela Europa. Räntorna störtdök till nya bottennivåer och börsen föll. Alectas tillgångar rasade i värde och under ett par dagar i början av augusti 2011 befann sig bolaget i en mycket kritisk situation. Det fanns risk för att Alecta inte skulle klara sitt pensionsåtagande.

Genom att sälja aktier och investera i långa obligationer löstes delar av problemet. Alecta uppvaktade också finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionen för att förändra reglerna för hur pensionsskulden beräknades. Tack vare ett starkt utgångsläge och återhämtningen på marknaden 2012 lyckades Alecta ta sig igenom ytterligare en finansoro helskinnat.

  • Dela