Trygghetslösningen som förändrade Sverige

År 1917 börjar Sveriges Privatanställdas Pensionskassa, SPP, sin verk­samhet: att ge privatanställda tjänstemän en trygg pension. Bakom bolaget låg arbetstagare och arbetsgivare – i samarbete. En säker pensionslösning gav trygghet för tjänstemännen, samtidigt som den skapade en mer rörlig arbetsmarknad för arbetsgivarna. Båda behövdes för att den framväxande industrin skulle kunna utvecklas.

Här berättar vi historien om SPP, som sedan 2001 heter Alecta. Vi berättar om hur pensionerna utvecklats efter tidens förutsättningar, om människorna som präglat Alecta och på den betydelse Alecta haft för människorna. Vi berättar också om hur arbetsgivare och tjänstemän fortsatt med det gemensamma initiativet, inte alltid utan gnissel i maskineriet.

I Alectas jubileumspoddar kan du höra mer om trygghetssystemets utveckling

1910–1929

SPP:s första år

Sveriges Privatanställdas Pensionskassa, SPP, bildades 1917. Det var oroliga tider i världen och i Sverige. Från organisationer, debattörer och politiska partier krävde man sociala reformer. Då kom industrins och handelns arbetsgivare överens med tjänstemännen om ett eget trygghetssystem.

1930–1959

Kris, krig och reformer

En omvälvande period, inte bara för SPP utan för hela samhället. Den ekonomiska krisen på 1930-talet och de efterföljande rekordåren påverkade SPP:s organisation och ekonomi. ATP-striden i slutet av 1950-talet ändrade SPPs förutsättningar i grunden.

1960–1989

Rekordår och avreglering

När ATP infördes fick SPP en helt ny roll. Tidigare hade SPP varit innovatörer på pensionsområdet. Nu skulle företaget i stället administrera en pensionsplan – ITP-planen – som arbetsmarknadens parter förhandlade fram.

1990–1999

Regleringsfria år

"Århundradets skattereform", den stora finanskrisen och höjd pensionsålder präglade 1990-talet. Den enskilde fick nu själv bestämma hur en del av pensionspremien ska förvaltas. För SPP betydde det hårdare konkurrens.

2000–

Finanskris och ännu mer konkurrens

2001 bytte SPP namn till Alecta. Detta efter att dotterbolagen SPP Liv och SPP Fonder sålts till Handelsbanken tillsammans med varumärket. Seklets första år kom med både finanskriser och ett nytt ITP-avtal, som fick till följd att ännu mer av Alectas verksamhet utsattes för konkurrens. Alecta fick återigen visa att verksamheten var uthållig och hållbar oavsett omvärldens förändringar.

Vi är Alecta

Alecta är ett pensionsbolag som erbjuder pensionsförsäkring, sjukförsäkring och ersättning till efterlevande. Alecta grundades för 100 år sedan utifrån en ambition hos svenska arbetsgivare och deras anställda att man ska kunna leva tryggt även när man av olika skäl inte kan arbeta. Ända sedan starten är vårt syfte att ge människor ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet.

Besök Alectas hemsida

Bildarkiv